Chủ nhật, ngày 23/11/2014 8:7

Untitled Page
New Page 1

 

Năm doanh nghiệp 2014

Công bố Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (04/04/2014)

Nghị quyết số: 105/NQ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dung đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Đà Nẵng. Chi tiết...

 

 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 14 khu đất (02/07/2014)
Giới thiệu

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 46(10/11/2014)

Tải về lịch công tác tại đây

 

 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 47(18/11/2014)
 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng (15/11/2010)
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỘT CẤP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(26/07/2012)
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (17/07/2012)
 Đổi tên phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (15/05/2013)
Thông báo

Thông báo về việc gửi câu hỏi trực tuyến trong buổi đối thoại trực tuyến "Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh"(21/10/2014)

Vào lúc 8h00 ngày 24/10/2014 trên Cổng thông tin điện tử thành phố sẽ tổ chức buổi đối thoại trực tuyến "Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh" với sự tham gia của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, BQL Khu công nghiệp và Chế xuất, BQL Khu công nghệ cao, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các doanh nghiệp về việc tham gia đối thoại theo hình thức gửi câu hỏi trực tiếp tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn và điện thoại: 0511.3881.888

 

 THÔNG BÁO VỀ KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN THÁNG 10 NĂM 2014(21/10/2014)
 THÔNG BÁO VỀ KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN THÁNG 11 NĂM 2014(18/11/2014)
 Thông báo về việc thực hiện quản lý, dọn vệ sinh đối với các lô đất trống có chủ trên địa bàn thành phố đợt 2 (26/06/2014)
 Thông báo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong khu vực dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (20/06/2014)
Tin tức sự kiện

Tổng kết thực hiện thí điểm Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất một cấp (16/06/2014)

        Hơn 40.000 Giấy chứng nhận QSD đất được cấp lần đầu và cấp đổi, 90.000 hồ sơ đăng ký biến động do Văn phòng đăng ký QSD đất một cấp thực hiện trong thời gian gần 2 năm qua là những con số ấn tượng, thể hiện hiệu quả của hệ thống thí điểm kiện toàn văn phòng ĐKQSD đất một cấp thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên hiệu quả của hệ thống này không chỉ dừng lại tại đó...

 

 Cây đa Sơn Trà được công nhận là cây di sản Việt Nam(26/06/2014)
 Hội nghị tập huấn Luật tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (04/11/2014)
 Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (29/05/2014)
 Hát về dòng sông quê hương (24/03/2014)
 Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng với nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (30/03/2014)
 Diễu hành hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2014 (21/03/2014)
 Ban hành Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (14/02/2012)
 Chương trình hành động sinh thái Eco - Action tại Đà Nẵng (21/02/2014)
 Kiểm tra hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị” tại các quận/huyện. (16/12/2013)
 Mô hình “Tổ dân phố không rác” (04/12/2013)
Thông tin chuyên ngành

Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá các khu đất tại quận Hải Châu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang (02/07/2014)

 Ngày 27/6/2014 UBND thành phố ban hành Quyết định số 4228/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Thư viện dữ liệu

Hội thảo phát triển kinh tế biển, đảo duyên hải (27/09/2011)

Ngày 23/9, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các tỉnh duyên hải miền Trung.”

 

 Đà Nẵng: Tổng kết thi hành quy định của Hiến pháp năm 1992 Về vấn đề sở hữu đất đai (Tiếp theo...) (14/12/2011)
 Tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất tại TP. Đà Nẵng thời gian qua (26/09/2011)
Thủ tục hành chính

Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường(05/09/2014)

Tải về

 

 Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường(22/09/2014)
 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ MỘT CỬA (30/05/2012)
 Thủ tục Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính. (27/03/2012)
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường(27/03/2012)
Văn bản chỉ đạo

Công văn số 1450/STNMT_KTĐ (21/07/2014)

Công văn số 1450/STNMT_KTĐ về việc thực hiện mô hình văn phòng đăng ký đất đai

Tải về...

 

 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp(16/09/2014)
 Thông báo 242-TB/TU (13/06/2014)
 Thông báo sô: 131/TB-UBND (13/06/2014)
 Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ công chức (07/11/2013)
 Tập huấn đánh giá kết quả làm việc của công chức (31/07/2013)
 Công văn số 31/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường (09/01/2013)
Kế hoạch & Báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và 03 tháng đầu năm 2012(20/03/2012)
Tải về...

 

 Báo cáo dự ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 (26/06/2012)
 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 (29/03/2013)
Văn bản pháp quy

Quy định sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (24/12/2013)
Ngày 06 tháng 12 năm 2013, UBND thành phố ban hành Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

 

 Ngày 20/12/2013, UBND thành phố Đà Nẵng đã ký hành Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014. (03/01/2014)
 Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04/6/2012 (03/07/2012)
 Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 (28/12/2012)
 Chương trình Hành động số 23-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng(27/02/2013)
 Quyết định ban hành Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (01/08/2012)
 Thông tư số: 25/2010/TT-BTNMT(04/10/2011)
Thông tin hủy GCNQSĐ

DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ QUYẾT ĐỊNH HỦY(18/09/2014)

Danh sách giấy chứng nhận bị hủy bỏ từ năm 2013 đến nay.

 

Góp ý dự thảo VBQPPL

Góp ý các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 (13/01/2014)
Ngày 07 tháng 01 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 52/BTNMT-TCQLĐĐ về việc đề nghị góp ý kiến về dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

 

Biểu mẫu báo cáo

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (03/01/2014)

Đến ngày 31/12/2013, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tất cả các loại đất trên địa bàn thành phố, như sau:

 

 Biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai năm 2013 (10/12/2013)
 Kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (30/07/2012)
5 Xây - 3 Chống

Nâng cao đạo đức công vụ theo tinh thần "5 xây", "3 chống"(12/09/2014)

(ĐNĐT) - Ngày 1-11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20-10-2003 về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14-4-2004 về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

 

 Đà Nẵng: Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện "5 xây", "3 chống"(12/09/2014)
 Phản ánh 5 Xây - 3 Chống về Sở Tài nguyên và Môi trường (12/09/2014)
 Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 (15/09/2014)
 Công văn số 423/STNMT-VP về việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (15/09/2014)
 Kế hoạch số 09/KH-STNMT về việc triển khai thực hiện "Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (15/09/2014)
 Kế hoạch số 958/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (15/09/2014)
 Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 (15/09/2014)
 Thông báo số 115/TB-STNMT về Kết luận của Phó Giám đốc Thường trực Nguyễn Thanh Cảnh tại buổi họp sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU(17/09/2014)
Đà Nẵng 24°C
Hải Phòng 21°C
Nha Trang 24°C
Pleiku 18°C
Sơn La 15°C
T.P Hồ Chí Minh 26°C
Hà Nội 22°C
Việt Trì 22°C
Vinh 22°C
Cập nhật lúc: :7h - 23/11/2014

Nguồn: website TT Dự báo KTTV TƯ

 

Online: 373

  Lượt truy cập: 4235130