Thứ năm, ngày 24/4/2014 16:18

Untitled Page
New Page 1

 

Năm doanh nghiệp 2014

Công bố Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (04/04/2014)

Nghị quyết số: 105/NQ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dung đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Đà Nẵng. Chi tiết...

 

 Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (11/04/2014)
 Kết quả rà soát quỹ đất Quý I/2014 (11/04/2014)
Giới thiệu

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 16 (16/04/2013)

Tải về

 

 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 17 (23/04/2013)
 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng (15/11/2010)
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỘT CẤP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(26/07/2012)
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (17/07/2012)
 Đổi tên phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (15/05/2013)
Thông báo

Thông báo thực hiện quản lý, dọn vệ sinh đối với các lô đất trống có chủ trên địa bàn thành phố (10/04/2014)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2079/UBND-QLĐTh ngày 17/3/2014 về việc vệ sinh môi trường các lô đất trống trên địa bàn thành phố, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách các lô đất có chủ sử dụng trên các tuyến đường chính thành phố để các báo đài thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đến các chủ sử dụng đất biết để thực hiện quản lý, dọn dẹp vệ sinh và có phương án rào chắn cụ thể. Thời gian thông báo đến hết ngày 15/4/2014.

 

Tin tức sự kiện

Hát về dòng sông quê hương (24/03/2014)

Theo chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2014, được sự cho phép của UBND thành phố Đà Nẵng, tối ngày 22/3/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức Chương trình văn nghệ "Hát về dòng sông quê hương" và triển lãm ảnh với chủ đề "Nước - Môi trường - Cuộc sống".

 

 Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng với nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (30/03/2014)
 Diễu hành hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2014 (21/03/2014)
 Ban hành Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (14/02/2012)
 Chương trình hành động sinh thái Eco - Action tại Đà Nẵng (21/02/2014)
 Kiểm tra hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị” tại các quận/huyện. (16/12/2013)
 Mô hình “Tổ dân phố không rác” (04/12/2013)
Thông tin chuyên ngành

Thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư (02/01/2014)
Ngày 31/12/2013, UBND thành phố ban hành văn bản số 11895/UBND-QLĐTh về thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư 

 

 Thực hiện thống kê đất đai trên địa bàn thành phố năm 2013 (24/12/2013)
 Hướng dẫn lập thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư (23/12/2013)
 Công bố Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (25/11/2013)
 UBND thành phố Đà Nẵng: Phê duyệt Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020 (08/07/2013)
 Đà Nẵng với mô hình: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp(17/06/2013)
 Khai mạc Tuần lễ biển và hải đảo tại Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên biển đảo (09/06/2013)
 Lời dẫn: HOÀNG TRIỀU TRỰC TỈNH ĐỊA DƯ TOÀN ĐỒ (30/07/2012)
Thư viện dữ liệu

Hội thảo phát triển kinh tế biển, đảo duyên hải (27/09/2011)

Ngày 23/9, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các tỉnh duyên hải miền Trung.”

 

 Đà Nẵng: Tổng kết thi hành quy định của Hiến pháp năm 1992 Về vấn đề sở hữu đất đai (Tiếp theo...) (14/12/2011)
 Tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất tại TP. Đà Nẵng thời gian qua (26/09/2011)
Thủ tục hành chính

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ MỘT CỬA (30/05/2012)

Ngày 29/5/2012, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 158/QĐ-STNMT ban hành Quy chế hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa theo Bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND thành phố Quyết định công bố ngày 15/3/2012.

 

 Thủ tục Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính. (27/03/2012)
 Thủ tục cấp giấy phép Xả nước thải vào nguồn nước (20/03/2012)
 3. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng (22/03/2011)
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường(27/03/2012)
Văn bản chỉ đạo

Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ công chức (07/11/2013)

Công văn số 1663/STNMT-VP ngày 7 tháng 11 năm 2013 về việc Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ công chức.

Tải về...

 

 Tập huấn đánh giá kết quả làm việc của công chức (31/07/2013)
 Chỉ thị số 23-CTr/TU(28/02/2013)
 Công văn số 314/STC-HCSN(28/02/2013)
 Văn bản số: 171/VP-NCPC(29/01/2013)
 Công văn số 31/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường (09/01/2013)
Kế hoạch & Báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và 03 tháng đầu năm 2012(20/03/2012)
Tải về...

 

 Báo cáo dự ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 (26/06/2012)
 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 (29/03/2013)
Văn bản pháp quy

Quy định sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (24/12/2013)
Ngày 06 tháng 12 năm 2013, UBND thành phố ban hành Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

 

 Ngày 20/12/2013, UBND thành phố Đà Nẵng đã ký hành Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014. (03/01/2014)
 Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04/6/2012 (03/07/2012)
 Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 (28/12/2012)
 Chương trình Hành động số 23-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng(27/02/2013)
 Quyết định ban hành Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (01/08/2012)
 Thông tư số: 25/2010/TT-BTNMT(04/10/2011)
Thông tin hủy GCNQSĐ

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH HỦY TỪ 01/01/2013 (25/09/2013)
Xem chi tiết tại file dữ liệu đính kèm dưới đây (đang tiếp tục cập nhật):

 

Góp ý dự thảo VBQPPL

Góp ý các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 (13/01/2014)
Ngày 07 tháng 01 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 52/BTNMT-TCQLĐĐ về việc đề nghị góp ý kiến về dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

 

Biểu mẫu báo cáo

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (03/01/2014)

Đến ngày 31/12/2013, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tất cả các loại đất trên địa bàn thành phố, như sau:

 

 Biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai năm 2013 (10/12/2013)
 Kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (30/07/2012)
Đà Nẵng 29°C
Hải Phòng 27°C
Nha Trang 31°C
Pleiku 31°C
Sơn La 35°C
T.P Hồ Chí Minh 33°C
Hà Nội 30°C
Vinh 30°C
Cập nhật lúc: :16h - 24/04/2014

Nguồn: website TT Dự báo KTTV TƯ

 

Online: 498

  Lượt truy cập: 3131841