Thứ bảy, ngày 22/11/2014 0:17

Untitled Page
New Page 1

 

Biểu mẫu báo cáo
  Kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (7/30/2012 8:58:32 AM)
Biểu tổng hợp số liệu cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011
Xem chi tiết

  Hệ thống Biểu mẫu Thống kê đất đai định kỳ hàng năm (5/3/2012 8:27:32 AM)

Hệ thống 11 Biểu thống kê đất đai định kỳ hàng năm

 

Xem chi tiết

  Hệ thống Biểu mẫu Về định mức sử dụng đất theo Công văn số 1095/STNMT-QLĐĐ của Sở TN&MT và Công văn số 1276/TCQLĐĐ của Tổng cục Quản lý Đất đai(4/4/2012 10:59:00 AM)
Ngày 20/12/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1095/STNMT-QLĐĐ gởi các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố về Xây dựng định mức sử dụng một số loại đất để phục vụ công tác quản lý đất đai
Xem chi tiết

 

 
Cập nhật lúc: :22h - 21/11/2014

Nguồn: website TT Dự báo KTTV TƯ

 

Online: 2629

  Lượt truy cập: 4229912