Thứ hai, ngày 24/11/2014 6:28

Untitled Page
New Page 1

 

Văn bản pháp quy Đo đạc - Bản đồ
  Thông tư Số: 21 /2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 (7/11/2011 3:08:14 PM)

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về...

CÁC BẢN TIN KHÁC

    Thông tư 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thành lập bản đồ địa chính (11/03/2014)

    Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013. (07/05/2013)

    Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 (28/12/2012)

    Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04/6/2012 (03/07/2012)

    Thông tư 06/2012/TT-BTNMT ngày 01/6/2012 (12/06/2012)

    Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 (15/05/2012)

    Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19/3/2012 . (19/04/2012)

    Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 (01/11/2011)

    Thông tư 14//2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 (18/07/2011)

    Thông tư Số: 32/2010/TT-BTNM ngày 08/12/2010 (12/01/2011)

<Xem tiếp>

Đà Nẵng 24°C
Hải Phòng 22°C
Nha Trang 25°C
Pleiku 19°C
Sơn La 15°C
T.P Hồ Chí Minh 26°C
Hà Nội 23°C
Vinh 23°C
Cập nhật lúc: :4h - 24/11/2014

Nguồn: website TT Dự báo KTTV TƯ

 

Online: 255

  Lượt truy cập: 4239084