Thứ sáu, ngày 21/11/2014 11:19

Untitled Page
New Page 1

 

Biểu mẫu báo cáo Lĩnh vực đất đai
  Hệ thống Biểu mẫu Về định mức sử dụng đất theo Công văn số 1095/STNMT-QLĐĐ của Sở TN&MT và Công văn số 1276/TCQLĐĐ của Tổng cục Quản lý Đất đai(4/4/2012 10:59:00 AM)

 

Ngày 20/12/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1095/STNMT-QLĐĐ gởi các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố về Xây dựng định mức sử dụng một số loại đất để phục vụ công tác quản lý đất đai

Công văn 1095/STNMT-QLDD

Biểu mẫu Báo cáo đính kèm

CÁC BẢN TIN KHÁC

    Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (03/01/2014)

    Biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai năm 2013 (10/12/2013)

    Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(05/12/2013)

    Báo cáo kết quả Thống kê đất đai năm 2012 (14/12/2012)

    Kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (30/07/2012)

    Hệ thống Biểu mẫu Thống kê đất đai định kỳ hàng năm (03/05/2012)

<Xem tiếp>

Đà Nẵng 26°C
Hải Phòng 24°C
Nha Trang 26°C
Pleiku 25°C
Sơn La 20°C
T.P Hồ Chí Minh 31°C
Hà Nội 23°C
Vinh 22°C
Cập nhật lúc: :10h - 21/11/2014

Nguồn: website TT Dự báo KTTV TƯ

 

Online: 1213

  Lượt truy cập: 4226605