Thứ năm, ngày 17/4/2014 22:29

Untitled Page
New Page 1

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đất đai
  2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất (chưa được giải phóng mặt bằng) (3/22/2011 11:06:42 AM)

 

- Trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Tổ chức cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài tổ chức nước ngoài, cá nhân nước người có nhu cầu giao đất, thuê đất hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

            + Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ và lập thủ tục trình UBND thành ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

            + Bước 3: UBND thành phố xem xét, ký quyết định và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

            + Bước 4: Tổ chức người Việt Nam định cư ở nước ngòai tổ chức nước ngoài cá nhân nước ngoài đề nghị giao đất, cho thuê đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả

            + Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức công bố, triển khai thực hiện nội dung quyết định.            

- Cách thức thực hiện:

            + Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

            + Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

            ++Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất

            ++Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn đã được xác định hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng kèm sơ đồ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kèm theo biên bản bàn giao mốc giới)

            ++Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng Nhà nước Trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường

            ++ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức trong nước

            ++ Bản đồ địa chính khu đất và trích lục hồ sơ thửa đất của từng chủ sử dụng đất để thực hiện việc thu hồi đất

            (Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có Giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt)

+ Số lượng hồ sơ:  Hồ sơ được lập thành 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày nhận kết quả.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài tổ chức nước ngoài, cá nhân nước người.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất (trường hợp thuê đất có mẫu Hợp đồng thuê đất).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Luật Đất đai năm 2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 

+ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 03/12/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

            + Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Mẫu đơn đề nghị giao đất

Mẫu đơn đề nghị thuê đất

Mẫu đơn đề nghị giao đất trong KCN cao - KKT

Mẫu đơn đề nghị thuê đất trong KCN cao - KKT

 

 

CÁC BẢN TIN KHÁC

    Thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư (02/01/2014)

    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRỰC TIẾP CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG(28/11/2012)

    1. Thủ tục thu hồi đất tổng thể (21/11/2010)

    3. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng (22/03/2011)

    PHẦN I: ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CƠ SỞ TÔN GIÁO, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI (Thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp) (27/11/2012)

    1. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép(27/11/2012)

    2. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép(27/11/2012)

    3. Thủ tục Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:(27/11/2012)

    4. Thủ tục Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:(27/11/2012)

    5. Thủ tục Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.(27/11/2012)

<Xem tiếp>

Đà Nẵng 28°C
Hải Phòng 25°C
Nha Trang 28°C
Pleiku 23°C
Sơn La 26°C
T.P Hồ Chí Minh 28°C
Hà Nội 26°C
Vinh 27°C
Cập nhật lúc: :22h - 17/04/2014

Nguồn: website TT Dự báo KTTV TƯ

 

Online: 183

  Lượt truy cập: 3094792